Zehirli gazların oluşturduğu solunum zorluğu tehlikesi

thumbnail

Zehirli Gazlar

Zehirli gazlar her canlı için bir ölüm tehlikesi oluşturmaktadır. Özellikle siyanür, sarin ve göz yaşartıcı gazlar solunum zorluğu tehlikesi gibi canlıya birçok zararlı etken bulundurmaktadır. Özellikle yangın ortamında yaşanılan kayıpların birçoğu yanarak değil, zehirlenerek olmaktadır. Zehirlenme çoğunlukla soluma yoluyla, nadiren deriden soğurma yoluyla olmaktadır.

Zehirli gazlar oluşturdukları tesirlere göre üçe ayrılır;

 • Birinci grup gazlar
 • İkinci grup gazlar
 • Üçüncü grup gazlar

Birinci grup gazlar

Birinci grup gazlar zehirli değildir. Ancak bulundukları ortamdaki oksijeni iterek boğulmaya neden olmaktadırlar. Müdahale için bulunduğu ortama girerken, kesinlikle temiz hava solunum cihazı tam takım kuşanılmalıdır. Ayrıca bu tür gazların bulunduğu ortama girerken sadece filtreli maske ile girmek ölüme yol açacaktır. Çünkü bu tür gazlar oksijeni ittiği için ortamda oksijen bulunmaz. Dolayısıyla filtreli maske işe yaramamaktadır.

Birinci grup gazlara giren gazlar;

 • Su buharı
 • Propan
 • Hidrojen
 • Metan
 • Etan
 • Azot
 • Asal Gazlar
 • Hidrojen

İkinci grup gazlar

İkinci grup gazlar solunduğunda zarar vermesinin yanı sıra gözlere ve deriye de zarar vermektedir. Bütün gazlara müdahale edilirken yapıldığı gibi temiz hava solunum cihazıyla gazların bulunduğu ortama girilmelidir.

Bu gruba giren asidik ve bazik gazlar;

 • Hidroklorik asit
 • Klor
 • Amonyak
 • Aminler
 • Hidrazin
 • Kükürtdioksit
 • Azotdioksit
 • Azot Monoksit
 • Nitrik Asit
 • Formik Asit
 • Propiyonik Asit
 • Asetik Asit
 • Kızgın Hava

Üçüncü grup gazlar

Üçüncü grup gazların etkisi o kadar fazladır ki hücrelere,kana ve sinir sistemine kadar etki edebilirler.

Bu gruba giren gazlar;

 • Kükürt Karbonat
 • Karbon Monoksit
 • Hidrojen Siyanür
 • Hidrojen Sülfür

One thought on “Zehirli gazların oluşturduğu solunum zorluğu tehlikesi

Bir cevap yazın

E-posta hesabınız yayımlanmayacak. Gerekli alanlar * ile işaretlenmişlerdir

Back To Top