Yanıcı madde çeşitleri

thumbnail

Yanıcı madde çeşitleri

 1. Katı Yanıcılar

Kömür,odun,deri,zift,mum, kumaş örnek verilebilir. Belli bir hacime ve biçime sahip maddelere katı maddeler denir.

2. Sıvı Yanıcılar

Moleküller arası çekim kuvveti gevşektir. Bunların çoğu normal havada buharlaşırlar. Sıvı yanıcı maddelerin parlama noktaları düştükçe yangın yönünden tehlike riskleri yükselir. (Benzin, tiner, motorin, alkol, sıvı yağlar)

3. Gaz Yanıcılar

Moleküller arası çekim kuvveti çok zayıf olup diğer yanıcı maddelere göre çok daha kolay ve hızlı yanarlar. Alt patlama sınırı kadar birikimlerinde en küçük ısı kaynağı (mesela kıvılcım) ile patlama meydana gelir. Örnek olarak propan, asetilen, bütan, hidrojen verilebilir.

4. Metal Yanıcılar

Magnezyum (Mg), Sodyum (Na), ve potasyum (k) gibi aktif madenler, tehlikeli maddeler sınıfına girdiğinden taşınması özel talimatlarla olur. Bunlarla birlikte alimünyum ve çelik taşları da yanıcıdır.

Yanıcı Maddelerin Ortak Özellikleri

Tutuşabilirlik

Bir maddenin kıvılcım veya ateş ile temas etmesi yada belirli bir dereceye kadar ısınması halinde tutuşma özelliğine sahip olmasıdır.

Parlama – Patlama noktası sıcaklığı

Yakıtın üzerinden bir alev gezdirildigi zaman yakıt yüzeyinde geçici yanmanın (parlamanın) meydana geldiği sıcaklıktır. Benzinin parlama noktası sıcaklığı 40-41 °C olduğundan kapalı yerlerde patlama, açık yerlerde yanma meydana gelir.

Yanma sıcaklığı

Bir maddenin bir kıvılcım veya ateş ile teması halinde yakıcı ortadan kalksa bile yanmanın devam ettiği sıcaklığa denir.

Isı değeri

Bir maddenin yandığı zaman çevreye verdiği kalori değeridir.

Motorin=>10200Kcal/ kg
Benzin=>10/400Kcal/ kg
Doğalgaz=>8250Kcal/ kg
Lpg=>10900Kcal/ kg

Tutuşma noktası

Bir maddenin ısınınca tutuşmasına sebep olacak gaz çıkartmasını sağlayan sıcaklığa denir.

Tehlikeli madde çeşitleri

 • Yanıcı sıvılar
 • Patlayıcı maddeler
 • Parlayıcı ve patlayıcı gazlar
 • Yanıcı katı maddeler
 • Oksitleyici maddeler
 • Zehirli ve iğrendirici maddeler
 • Radyoaktif maddeler
 • Dağlayıcı maddeler
 • Diğer tehlikeli maddeler

Yanıcı ve patlayıcı maddelerin depolanmasında dikkat edilecek hususlar

 • Topluma açık yerlerde ve konutların altında veya bitişiğinde tehlikeli maddeler ile ilgili olarak yapilan işlerin ilgili standartlarda, belirtilen şartlara uygun olması gerekir.
 • Parlayıcı ve patlayıcı maddeler üretilen veya işlenen veya depolanan tek katlı binalarda duvarların yanmaz veya yangına 120 dakika dayanıklı olması gerekir.
 • Herhangi bir araçla tehlikeli madde bulunduran yapılarda tehlikeli maddenin miktarına ve tehlike sınıfına bağlı olarak çevre güvenliği sağlanır.
 • Binaya ulaşım yollarının sürekli olarak açık tutulması ve bu yollar üzerine park yapılmaması gerekir.
 • Üretimin ve tehlikeli maddenin özelliğine göre binaların tabanlarının statik elektriği iletici özellikle yapılması ve kapıların statik elektriğe karşı topraklanması şarttır.

Basınçlı gaz tüplerinin depolanmasında dikkat edilecek hususlar;

 • Dolu tüplerin sıcaklık değişimlerine, güneş ışınlarına, radyasyon ısısına ve neme karşı korunması bakımından ilgili standart hükümlere uyulur.
 • Dolu tüpler, işyerlerinde tehlike yaratmayacak miktarda depolanır. Tüpler yangına en az 120 dakika dayanıklı olması gerekir. Ayrı binalarda veya bölmelerde radyatör bulunmalıdır.
 • Tüpler, gazın özelliğine göre sınıflandırılarak depolanır ve boş tüpler ayrı bir yerde depolanır.
 • Tüplerin depolandığı yerlerin, uygun havalandırma tertibatının ve yeteri kadar kapısının bulunması gerekir.
 • Yanıcı basınçlı gaz ihtiva eden tüplerin depolandığı yerlerde ateş ve ateşli maddeler kullanma yasağı uygulanır. Ayrıca ikaz levhaları konulur.

Lpg tüplerinin depolanmasına ilişkin esaslar

 • Binanın müstakil ve tek katlı olması, döşeme tavan ve duvarların yangına en az 120 dakika dayanıklı malzemeden yapılması, çatısında hafif malzemeler kullanılması gerekir.
 • Duvarlarında ve çatısında her 3 m3 depo hacmi için en az 0.2 m2′ lik kırılmaz cam veya benzeri hafif malzeme ile kaplanmış bir boşluk bırakılması gerekir.
 • Depo kapılarının yangına en az 90 dakika dayanıklı malzemeden yapılması şarttır.
 • Tüplerin depolama mahallinde, aşırı sıcaklık artışına ve sıcaklığa dayanması gerekir.

Bir cevap yazın

E-posta hesabınız yayımlanmayacak. Gerekli alanlar * ile işaretlenmişlerdir

Back To Top