Kategori: Yangın

Afetler arasında yer alan yangın, ateşin bulunmasından itibaren başlayan ve devam eden bu sürede insan hayatını oldukça etkilemiştir. Arkasında derin hüzünler bırakan yangında can kaybını ve zararını ortadan kaldırmak için bir ekip kurulur. Bu ekip veya birlik ilk olarak tulumbacılar ocağı adı altında kurulmuş, daha sonraki süreçlerde itfaiye olarak adlandırılmıştır. Eskiden ülkemizde iklim koşulları yüzünden ağaçlar ve ormanlık alanlar fazlaydı. Bu yüzden ahşap evler oldukça fazla ve yangında da bihayli yüksek ısı saçarak yanmaktaydı. İtfaiye ekiplerine ihtiyaç duyulmasının bir nedenide bu diyebiliriz.

Yanıcı madde çeşitleri

Yanıcı madde çeşitleri katı, sıvı ve gaz yanıcılar olmak üzere her yangında karşımıza çıkar. İtfaiyeci açısından kesinlikle öğrenilmelidir.

Baca Yangınları

Baca yangınları bacaların temizlenmemesi (kreozot), bacalarda oluşan çatlaklar gibi etmenler ile beraber birleşerek ani bir şekilde alev alır. Bu olaya baca yangınları denir.

Back To Top