Türkiye afet müdahale planı (TAMP) Nedir ?

thumbnail

TAMP Nedir ?

TAMP açıklamasından anlaşılacağı üzere türkiye afet müdehale planıdır. Türkiye de gerçekleşecek doğa olaylarının ( deprem, çığ vb. ) ve insan hayatını dolaylı veya dolaysız olarak etkiye alan unsurları ortadan kaldırmak, bir nebze de olsa bu olayların yaşanmasının önüne geçebilmek için kurulmuş Türkiye ye özgü plandır.

TAMP’ın hedefleri

 • Ekonomik ve sosyal kayıpları azaltmak.
 • İkincil afetleri azaltmak veya önlemek.
 • Müdehale çalışmalarını hızlı ve planlı bir şekilde gerçekleştirmek.
 • Kesintiye uğrayan hayatı ve faaliyetleri en kısa sürede normale döndürmek.
 • Hayat kurtarmak.

Afet nedir ?

Toplumun tamamını veya belli kesimleri için fiziksel, ekonomik ve sosyal kayıplar doğuran, normal hayatı ve insan faaliyetlerini durduran veya kesintiye uğratan doğal, teknolojik veya insan kaynaklı olaylardır.

Acil durum nedir ?

Toplumun tamamının veya belli kesimlerinin normal hayat ve faaliyetlerini durduran veya kesintiye uğratan ve acil müdahaleyi gerektiren olaylar ve bu olayların oluşturduğu kriz hâlidir.

Tehlike nedir ?

İnsan toplulukları için olumsuz etkiler doğurması mümkün olan doğal, teknolojik ve insan kökenli olayları tümü “Tehlike” olarak tanımlanabilir.

Toplumlar için tehlike oluşturan dört ana olay türünü aşağıdaki gibi tanımlamak mümkündür.

 • Doğal kaynaklı olaylar: deprem, kuraklık, sel, çığ vb.
 • Şiddete dayalı olaylar: savaş, terör, iç savaş vb.
 • Bozulmaya dayanıklı olaylar: iklim değişimleri, erezyon, çevre değişimleri, ekonomik ve sosyal bozulmalar vb.
 • Eğitim eksikliği ve yetersizliklere dayalı olaylar: teknolojik kazalar, trafik kazaları yangınlar v.b

Hazırlanma aşamaları

AFAD ‘ın belirlediği acil durumlar kurumun görevi ve ilgi alanı gereği daha çok doğal afetler üzerinde yoğunlaşmıştır. Endüstriyel manada kamu kurumlarıda dâhil olmak üzere isg açısından ele alındığında ise acil durumlar şu şekilde sıralanabilir:

 • Yangın
 • Patlama
 • Tehlikeli kimyasal madde yayılımı
 • Doğal afetler
 • Sabotaj
 • Gıda zehirlenmesi
 • İlkyardım ve tahliye gerektirecek olaylar

Acil durumlar; yapılan işin niteliği, kullanılan malzemeler, işyerlerindeki tisk faktörleri, işyerinin konumu, faaliyet gösterdiği alandaki önem derecesi gibi çeşitli etmenlere göre farklılıklar arz etmektedir.

Acil durum planı hazırlamanın amaçları şu şekilde sıralanabilir:

 • Acil durumlara karşı her zaman hazır bulunulması
 • Acil durumların neden olduğu durumların hazır ve etkili bir şekilde sınırlandırması
 • Acil servis hizmetleri iş yerine ulaşıp kontrol altına alana kadar acil durumun yönetilmesi
 • Dışarıdan gelen acil durum ekiplerine bilgi verilecek ve ekipmanlarla yardımcı olunması
 • Tüm çalışanların ve çevredekilerin acil durumların olumsuz etkilerinden korunması

Not: acil durum planı risk değerlendirilmesinin bir çıktısıdır. Risk değerlendirilmesiyle muhtemel tehlike ve riskler tespit edildikten sonra kontrol önlemleri belirlenir.

Acil durum dört aşamadan oluşan ve biribirini takip eden bir süreci içerir;

 • Önleme: acil durumları önlemek veya etkilerini azaltmak için düzenleyici fiziksel veya operasyonel tedbirlerin alınması.
 • Hazırlık: acil durumları önlemek için tedbirler.
 • Müdehale: etkilerin en aza indirilmesi.
 • Yenilenme: Acil durumdan sonra yapılan şeyler. Örneğin, depremden sonra binaların tamir edilmesi.

İşyerlerinin acil durum yönetiminde dikkat etmesi gereken hususlar aşağıdaki başlıklar altında toplanabilir.

 • Acil durum çalışmalarını yürütecek ekinlerin belirlenmesi.
 • Acil durumlarla ilgili yapılacak çalışmalar için bir amaç belirlenmesi.
 • Eksiklikleri içeren raporların hazırlanarak işverene sunulması.
 • Acil durum ekipmanlarının temini için ilgili birimlerle ortak çalışma yapılması.

Acil durum planı hazırlarken izlenmesi gereken aşamalar;

 • Acil durumların belirlenmesi
 • Önleyici ve sınırlandırıcı tedbirlerin alınması
 • Görevlendirilecek kişilerin belirlenmesi
 • Acil durum müdehale ve tahliye yöntemlerinin oluşturulması
 • Dökumantasyon
 • Tatbikat
 • Acil durum planının yenilenmesi

Doğal afetler için önleyici ve sınırlandırıcı tedbirler

Sınırlandırıcı tedbirler (Deprem)

 • Zemin güçlendirilmesi
 • Ofis içerisindeki dolapların sabitlenmesi
 • İş yeri planlanmasının deprem ve etkileri göz önünde bulundurularak yapılması
 • Binanın deprem dayanıklılığın kontrolü
 • Tüm çalışanların depremde yapılacaklar konusunda eğitim alması

Sel için önleyici tedbirler

 • İşletmenin kurulum aşamasında sere yataklarına tesis yapılmamasına dikkat edilmesi
 • İşyerinde bulunan yağmur suyu kanallarının kontrolü ve bakımlarının yapılması

Sel için sınırlandırıcı tedbirler

 • Sel için belirlenmiş “güvenli yer” in gösterildiği tahliye planının iş yeri içerisinde görünür yerlerde asılı olması
 • Afet sırasında ve sonrasında kullanılacak ekipmanların hazır bulundurulması
 • Arama, kurtarma ve tahliye akınına sel ile ilgili eğitim verilmesi / aldırılması.

Bir cevap yazın

E-posta hesabınız yayımlanmayacak. Gerekli alanlar * ile işaretlenmişlerdir

Back To Top