İtfaiyecilikte bilinmesi gerekenler

thumbnail

Yanma nedir ?

Isı, yanıcı madde ve oksijenin bir araya gelerek oluşturduğu kimyasal reaksiyondur.

Atmosferdeki gazlar

 • %78 Azot
 • %21 oksijen
 • %1 Diğer gazlar

Yanıcı maddeler ( fiziksel )

 • Katı: tahta, kömür, ahşap
 • Sıvı: mazot, alkol, benzin
 • Gaz: Doğalgaz, çakmak gazı, lpg tüp.

Katı yanıcı madde

Belirli bir kütleleri olup ısı etkisi ile yanıcı gaz ve buhar çıkartan maddelerdir.

 • Odun, kömür, tekstil ürünleri gibi maddeler yanma sonucu “kor” oluşturur.
 • Kor hali ortam ısısının en yüksek derece olmasını ifade eder.
 • Katı madde =》 Buharlaşma =》 Dumanlı =》 Alevli =》 korlu. Şeklinde yanar.

Sıvı yanıcı madde

 • Sıvı maddeler buharlaştıktan sonra yanar. Bu maddelerin çoğu normal hava ısısında buharlaşır.
 • Temel özellikleri parlama ve alevli şekilde yanmadır. Katılara göre daha kolay, hızlı ve alevli yanarlar.

Parlayıcı sıvılar

Düşük sıcaklıkta buharlaşarak parlama özelliği gösteren sıvılardır ve tehlikeli yanma reaksiyonu gösterirler. Benzin 40 °C özelliği gösterir.

Örnek

Benzin, tiner, etil alkol, vb.

Yanıcı sıvılar

Yüksek sıcaklıkta buharlaşan yanıcı sıvılar parlama özelliği göstermezler.

Örnek

Fuel, oil, mazot gibi

Sıvı madde yanma şekli 》 Buharlaşma =》 Parlama ve patlama =》 Dumanlı =》 Alevli.

Gaz yanıcı maddeler

Direk gaz halinde olmaları nedeni ile hızlı yanma reaksiyonu gösteren gaz yanıcıların özellikleri şu şekildedir;

 • Boğma ve zehirleme özellikleri vardır.
 • Sıvılara göre daha çok hızlı ve kolay yanarlar.
 • Alt ve üst patlama limitleri vardır. Kapalı hacimlerdekigaz kaçakları kıvılcım ile karşılaştırıldığında çok hızlı şekilde yanarlar.
 • Gazlar basınç altında sıkıştırılabilir veya sıvı hale getirilebilir.

Örnek

Lpg tüpleri içinde propan ve bütanın sıkıştırılması

Yanma sonucu ne ortaya çıkar ?

 • Duman
 • Alev
 • Isı
 • Işık
 • Parlayıcı buharlar

Yangın nedir ?

Kontrol dışı yanma olayına denir.

Bir cevap yazın

E-posta hesabınız yayımlanmayacak. Gerekli alanlar * ile işaretlenmişlerdir

Back To Top