Bina ve Tesislerin Fiziki Risk Durumu

thumbnail

Mülkiyetine Göre Yapılar

Yapıların tamamlanmış veya tamamlanmamış hali sahiplik durumuna , bakım -onarım sorumluluğu taşıma durumuna göre 3 ana gruba ayrılır;

1. Kamu/ Resmi Yapılar

  • Belirli amaçlarla devlet veya kamu kuruluşları tarafından inşa ettirilen yapılardır.

2. Özel Yapılar

  • Şahıs veya işletmeler tarafından inşa ettirilen ve çeşitli amaçlarla kullanılan yapılardır.

3. Vakıf Yapılar

  • Toplumsal hizmetleri sürekli olarak yürütebilmesi için şahıs veya kurumlar tarafından yardım ve bağış olarak para veya mülkleri işleten resmi nitelik taşıyan yapılardır.

Kullanılan Malzemeye Göre Yapılar

Bina kaba inşaat elemanları inşa edilirken kullanılan malzemenin cinsine göre 4 grupta incelenir.

1. Ahşap Yapılar

Yığma ve karkas şeklinde taşıyıcı sistemi ahşap ile inşa edilen yapılardır. Ahşap yapıların ömürleri diğerlerine oranla kısa ve malzeme pahalı olduğundan ekonomik değildir. • Ahşap güçlü taşıma gücüne sahiptir 1 kg ahşap , 1 kg beton veya 1 kg çelikten daha faza yük taşır. Ahşap sayesinde 250 metrelik açıklar kolonsuz geçilebilir.

2. Kâgir Yapılar

Taşıyıcı sistemi doğal ve yapay taş gibi alevde ateşte ve yangında yanmayan malzemelerle inşa edilen yapılardır. Taş bol ve ucuz olduğu zaman binalarda konstrüksiyon , bunun dışında kaplama ve süsleme malzemesi olarak da faydalanılabilir.

3. Betonarme Yapılar

Betonarme beton ve çeliğin birlikte kullanılması ile elde edilir. Beton plastik kıvamında iken , çimento ve suyun kendi aralarındaki belli bir süre sonra başlattıkları reaksiyondan önce istenilen şekil kolaylıkla verilebilir. Taşıyıcı sistemi betonarme yapı elemanlarından ( temel , kolon , kiriş, döşeme , perde duvar ) oluşan yapım sistemidir. Yapıların yapım sistemi ve deprem güvenliği açısından daha sağlam olması için gerekli olan 3 altın kural vardır. Bunlar;

  • Süreklilik
  • Dengeli Dağıtılış
  • İyi Bağlanmadır.

Çelik Yapılar

Taşıyıcı sistemi çeşitli şekillerdeki çelik profillerden inşa edilen yapılara çelik yapılar denir. Çelik yapılarda çapraz destekler kullanılır. Çapraz destekli duvarlar ; sürekli , dengeli dağılmış ( farklı yönlere bakıyor olmalı , binanın bütün kısımları eşit olarak dağıtılmış olmalı ) iyi bağlanmış olmalıdır.

One thought on “Bina ve Tesislerin Fiziki Risk Durumu

Bir cevap yazın

E-posta hesabınız yayımlanmayacak. Gerekli alanlar * ile işaretlenmişlerdir

Back To Top