Bina çökmeleri

thumbnail

Depremler başta olmak üzere doğal afetler sonucu oluşan bina çökmelerinin yanında çok farklı sebeplere bağlı olarak gerçekleşen bina çökmelerinide kentsel arana kurtarma faaliyetleri içinde değerlendirebiliriz.

Bina çökmeleri şu sebeplere bağlı olarak gerçekleşir:

Yangınlar sonucu oluşan çökmeler

Bu tip kazalara maruz kalmamak için binanın durumu çok iyi izlenmeli ve çökme riski olan bir binaya asla girilmemeli, dışarıdan müdahale ile yangın söndürülmelidir.

Binaya aşırı yük bindirilmesi sonucu oluşan çökmeler

Genellikle sanayi tesislerinde katlara yerleştirilen makinelerin ve çok katlı yapılan işyerlerinde depolama hatasından kaynaklanan aşırı yük bindirmeleri sonucu oluşan çökmelerdir.

Proje hatası ve inşaat tekniğine uygun olmayan şekilde yapılan binalardaki çökmeler

Projeye uygun olmayan eklemeler ve eksiltmeler binanın taşıma sistemlerinde daha sonraki yıllarda ciddî sorunlar yaratmaktadır. Bunların yanında binanın inşası sırasında uygun beton ve demir kullanmama ve taşıyıcı sistemlerde yapılan imalat hataları bu binalarda ileriki yıllarda çökmeler kadar giden ciddi sonuçlar doğurmaktadır.

Yaşlı binaların taşıyıcı sistemlerinin zayıflaması sonucu oluşan çökmeler

Özellikle ahşap, yığma tuğla ve kâgir binalarda doğal deformasyonlar taşıyıcı sistemlerin taşıma kapasitesiteleri azalmakta ve bu binaların çökmesine yol açmaktadır. Bu tip binalar tespit edilerek gerekli kuvvetlendirme çalışmaları yapılmalı yada yıkılmalıdır.

Binalarda yapılan ekleme tadilat çalışmalarının sebep olduğu çökmeler

Binalarda kaçak hat atılması, binaların özellikle zemin ve bodrum katlarında kolonlarda yapılan kesme çalışmaları ile benzer tadilat çalışmaları binaların çökmesine sebep olmaktadır.

Zemin kayması sonucu oluşan çökmeler

Özellikle dolgu alanlarına ve zemini gevşek bölgelere yapılan binalarda zeminin aşırı yük, yağışlar hafriyat çalışmaları vb. Etmenlere bağlı olarak zaman içinde kayması ile oluşan çökmelerdir.

Gaz patlamaları sonucu oluşan çökmeler

Binaların zemin veya bodrum katında biriken patlayıcı gazların patlaması sonucu binanın taşıyıcı sistemlerinin gördüğü hasara bağlı olarak gerçekleşen çökmelerdir. Bu tip vakalarda cam kaybı ve yaralanma oranı patlamanın şiddeti ile doğrudan bağlantılıdır.

Sabotaj ve terörist saldırıları

Özellikle topluma açık yapılarla kamu binalarına yönelik olarak gerçekleştirilen saldırılarda kullanılan silahlara bağlı olarak binaların çökmesidir.

Bir cevap yazın

E-posta hesabınız yayımlanmayacak. Gerekli alanlar * ile işaretlenmişlerdir

Back To Top