Baca Yangınları

thumbnail

Bacalar

Yapılarda çeşitli hizmetleri ( kirli havayı dışarı atmak , binaya temiz hava temin eden çöplerin atılması veya su, ısı ve enerji hatlarının döşenmesi ) karşılamak amacıyla inşa edilen dik, yatay ve eğik kanallara baca adı verilir.

Bacaların Adlandırılması

 • Adi Bacalar
 • Müstakil Bacalar
 • Ortak ( şönt ) Bacalar

.

İyi Bir Bacada Bulunması Gereken Özellikler

 • Baca iç yüzeyi pürüzsüz olmalıdır.
 • Mümkün olduğunca dış duvarlara yapılmamalı.
 • Baca deprem, yağış vb. etkenlere karşı sağlam olmalıdır.
 • Kolay temizlenebilir olmalıdır.
 • Baca çatı mahyasından en az 50 cm yukarıda olmalıdır.
 • Bacalar mümkün olduğunca yön değiştirmeyecek şekilde yapılmalı.
 • Baca gazı analizleri için uygun delik bırakılmalıdır.

Baca Yangınlarının Sebepleri

Yanma sonucu ortaya çıkan yanmamış ürünlerin baca duvarına yapılması sonucu ortaya çıkan katran benzeri yapıya kreozot denilir.

.

Baca Yangınlarının Temel Sebepleri

Yapısal sebepler

 • Yönetmeliğe uygun inşa edilmemesi.
 • Bacaların Yeterince Temizlenmemesi.
 • küçük yer sarsıntıları ile bacalarda meydana gelen küçük çatlaklardan veya iyi yapılmamış duvarlardan yangın; çatıya veya iç bölüme sirayet etmekte ve büyümektedir.

Not: Gelişmiş ülkelerde ısıtma cihazlarında gaz yakıtlar ve elektrik kullanılırken ülkemizde katı ve sıvı yakıtlar henüz fazla kullanılmaktadır.

Temizlik Dönemleri

 • Katı yakıtlı sistem bacaları => Yılda 2 kez temizlenir.
 • Sıvı yakıtlı sistem bacaları => Yılda 1 kez temizlenir.
 • Gaz yakıtlı sistem bacaları => Yılda 2 kez temizlenir.
 • Sürekli çalışan sistem bacaları => Yılda 4 kez temizlenir.

Baca Yangınlarına Müdahale Yöntemleri

 • İlk olarak kişisel koruyucu önlemler alınır. Gerekirse İsveç oturağı kullanılır.
 • Olay yerine en hızlı şekilde ulaşım sağlanır.
 • Çünkü baca yangınları hızlı müdahale edilmediği taktirde, bina yangınlarına dönüşebilir.
 • Baca yangınlarında ilk olarak yangın daha başlangıç aşamasındaysa hava ile teması kesilerek söndürülebilir.

One thought on “Baca Yangınları

Bir cevap yazın

E-posta hesabınız yayımlanmayacak. Gerekli alanlar * ile işaretlenmişlerdir

Back To Top