Arama kurtarma ekibi

thumbnail

Ekib amiri ve görevleri

Ekib amiri gerçekleştirilecek tüm faaliyetlerin organize bir şekilde yürütebilmesi sağlayan, sevk ve idareden sorumlu personeldir.

 • Olay mahaline hareket ettiği andan itibaren çöken bina hakkında bilgiler toplar.
 • Olay mahallinin güvenli güvenli hale getirilmesini sağlar.
 • Çöken binanın genel değerlendirilmesini yapar.
 • Olay yönetiminden sorumlu üst emirlere rapor sunarak ihtiyaç duyulan destek hizmet taleplerini yapar.

Güvenlik amiri ve görevleri

Ekip amirinin görevlendireceği bir personeldir.

Sorumluluk ve görevleri

 • Olay mahallindeki genel güvenlik tedbirlerinin sağlanmasından,
 • İkincil tehlikelerin ortadan kaldırılmasını sağlar.

Arama ekibi ve görevleri

Kapalı ve dar yerlerde çalışabilecek sağlık şartlarına, arama teknikleri ve ilkyardım bilgisine sahip olmalıdır. Bünyesinde şu timlerde yer alır;

 • Cihazla arama timi
 • Köpekle arama timi
 • Fiziksel arama timi

Arama ekibinin görevleri

 • Bina enkazının araştırılarak mevcut boşlukların tespit edilmesi, boşluklarda aramaların yapılması, afetzedelerin yerlerinin belirlenmesi ve işaretleme çalışması yapılması
 • Yerleri belirlenen afetzedelere fiziki şartlar mümkünse ilkyardım yapılması

Arama ekibinde yer alan timler ve görevleri

Fiziksel arama timi

Olay mahalline ulaşıldığı ilk andan itibaren güvenlikten sorumlu personel ve destek personelleri genel güvenlik tedbirlerinin uygulanmasını sağlarken fiziksel arama timi çok seri bir şekilde enkazın üzerini ve ulaşılabilen tüm noktalarla boşlukların aranması faaliyetlerine başlarlar.

Cihazla arama timi

Sismik / akustik cihazlar ile arama çalışmaları yapar.

Köpekle arama timi

Fiziksel arama çalışmalarından sonra operasyonların değişik aşamalarında arama çalışmalarını gerçekleştirebilir. Köpekle arama timleri çok sayıda binanın çökmüş olduğu durumlarda sabit bir enkazda değil değişik enkazlarda arama çalışmalarına devam eder.

Kurtarma ekibi

En az 4 kişiden oluşan bu ekip özellikle kırıcı, delici, kesici ayırıcı aletler başta olmak üzere kurtarma ekipmanlarını çok iyi kullanabilmelidir.

Görevleri

 • Arama personellerinin çalışmalarını destekleyerek boşluklara girme çalışmalarını gerçekleştirir.
 • Boşlukları destekleyerek genişletilmesini sağlar.
 • Kurtarma çalışmalarını engelleyen enkaz döküntülerini kaldırır.

Olay yerindeki tehlikeler

 • Elektrik çarpmaları
 • Gaz patlamaları
 • Yangınlar
 • İkincil çökmeler
 • Su baskınları
 • Toksin ve kimyasal maddeler

Olay değerlendirme çalışmaları

 • Binanın çökme nedeni
 • Olay yerindeki tehlikeler
 • Binanın yapısı
 • Binada bulunanların ve mahsur kalanların sayısı
 • Enkaz altında kalma süresi
 • Çökmenin ne zaman olduğu
 • Hava şartları
 • Binanın yıkılma şekli
 • Binanın çökme şekli
 • Binada ikinci çökme riski olup olmadığı bulunmaktadır.

Binanın çökme nedeni

 • Deprem sonucu
 • Gaz patlaması sonucu
 • Heyelan sonucu

Binalardaki çökme şekillerini şu şekilde sıralayabiliriz;

 1. Yamyassı (yığılmalı) çökme
 2. Destekli yana çökme
 3. Desteksiz yana çökme
 4. V şeklinde çökme
 5. A şeklinde çökme

Yamyassı (yığılmalı) çökme

Taşıyıcı duvarlar yada diğer taşıyıcı elemanların çöktüğü durumlarda binanın çatı kısmından temelin üzerine doğru tüm katların üst üstte yığılmasıyla yada binanın temeline ani yüklemeler sonucu oluşur.

Destekli yana çökme

Çeşitli sebeblere bağlı olarak katın bir tarafının çökmesi diğer tarafının ise bağlı (askıda) kalması ile oluşan çökme şeklidir.

Desteksiz yana çökme

Bu çökme şekillerinin en istikrarsızı ve bu yüzden en tehlikelisidir. Bu tür bir çökmenin sebebi destekli yana çökmedekilerin aynısıdır. Ancak bu durumda çöken uç herhangi bir katı dayanak olmaksızın havada asılı kalır.

V şeklinde çökme

Katlarda fazla miktarda eşya ve malzeme bulunduğunda bu tür bir bina çökmesi görülebilir. Bina işyeri olarak kullanılıyorsa, ağır makinelerin titreşimleri kirişleri zayıflatıp böyle bir çökmeye yol açabilir.

A şeklinde çökme

Bu V şeklinde çökmenin tersidir. A şeklindeki çökme kat malzemesinin destek oluşturan dış duvarlarından ayrıldığı, ancel içeriden hala desteklendiği durumlarda oluşur.

Olay mahallindeki güvenlik çalışmaları

 • Kurtarmacının güvenliği
 • Afetzedelerin güvenliği
 • Diğer vatandaşların güvenliği
 • Ekipman ve araç güvenliğinin sağlanması esastır.

Bu amaca yönelik olarak

 • Olay mahallinde yangın varsa derhal yangına müdehale edilir.
 • Olay mahalli emniyet şeridi ile çevrilir.
 • Trafik ile ilgili düzenleme ve tedbirler alınmalı
 • Söndürme çalışmaları ile birlikte kolay kurtarılacak afetzedeler olay mahallinden alınarak sağlık merkezine gönderilir.

Olay mahallindeki güvenli bölge

 • Binanın dışında
 • Çökme alanının uzağında olabileceği gibi
 • Eğer dışarı çıkmak çok zaman alacaksa yada mümkün değilse merdiven boşluğu yada bina içindeki başka sağlam alan olabilir.

Kaçış rotası

İkincil bir çökme, yangın, ikincil bir patlama sel ve diğer anı afetler karşısında çökme alanı en hızlı ve güvenli bir şekilde terk edebilecek yerler olmalıdır.

Kurtarmacının güvenliği

 • Olay yerinde her türlü tehlikeye karşı önlem alınmış olsa dahi olumsuzluklarla karşılaşma ihtimali vardır. Mesela araştırma yapmak için hasarlı bir binaya girmek risktir. Ancak bu gibi riskleri etkili planlama eğitim araç- gereç donanımı ve acil bir durum karşısında yerinde önlem alma yoluyla azaltılabilir.
 • Kurtarma ekibinin her üyesi güvenlikten sorumludur. Bu sorumluluğu taşıyan her bir eleman olay yerindeki çalışmalarıda ortaya çıkabilecek olumsuzlukları ve tehlikeleri sürekli gözlemeli, herhangi bir acil durumda diğer arkadaşlarını derhal ikaz etmelidir.
 • Acil bir durum anında ekip amiri, ekibi çalışmalara son vererek enkazdan çekmeli ve önceden belirlenmiş güvenli bölgede toplanmalıdır.

Bir cevap yazın

E-posta hesabınız yayımlanmayacak. Gerekli alanlar * ile işaretlenmişlerdir

Back To Top